Fuzja nginx + rtmp

sudo apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev
mkdir /opt/nginx
cd /opt/nginx
wget http://nginx.org/download/nginx-1.7.7.tar.gz
wget https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/archive/master.zip
tar -zxvf nginx-1.7.7.tar.gz
unzip master.zip
cd nginx-1.7.7
./configure --with-http_ssl_module --add-module=../nginx-rtmp-module-master
make
sudo make install
vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

Następnie należy dodać tą definicję do pliku:

rtmp {
 server {
  listen 1935;
  chunk_size 4096;
  application live {
   live on;
   record off;
   #push rtmp:///
  }
 }
}

A następnie uruchamiamy nginx

sudo /usr/local/nginx/sbin/nginx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*