Wypakowanie wybranego pliku z archiwum tar.gz

Na marginesie, komenda ta nie jest super szybka jeżeli pracujemy na dużych archiwach.

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Jak wyłączyć dodatkową telemetrię z Mozilla Firefox

Na wstępie dodam, że nie powinniśmy być takimi paranoikami jeżeli chodzi o telemetrię, którą zbiera Mozilla, gdyż duża jej część nie narusza naszej prywatności. Jednak znajdzie się taka grupa, która będzie chciałą ją wyłączyć dla zasady lub by zwiększyć delikatnie wydajność Firefox-a.

Należy wejść do ustawień wewnętrznych przeglądarki poprzez wpisanie about:config w pasku adresu i ustawić poniższe zmienne jako false poprzez podwójne kliknięcie na wartość

Nie zalecałbym tych zmian w jakiejkolwiek testowej wersji Firefox-a, gdyż ten bazuje na informacji zwrotne by cały czas udoskonalać przeglądarkę.

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Omijanie hasła Windows 7

 1. Wymuszamy uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów Windows (resetujemy komputer podczas ładowania windowsa)
 2. Odczekujemy kiedy narzędzie skończy wyszukiwać problemów i zaproponuje odzyskanie systemu
 3. Anulujemy tą czynność
 4. W oknie o niemożliwości naprawy automatycznej rozwijamy Szczegóły
 5. Na samym dole okna klikamy w plik erofflps.txt
 6. Powinien otworzyć się Notatnik
 7. Wybieramy ‚Plik’ – ‚Otwórz’
 8. Nawigujemy do katalogu D:/Windows/System32
 9. W typie pliku zmienimy .txt na wszystkie *
 10. Wyszukujemy plik sethc i zmieniamy jego nazwę na sethc_bak
 11. Wyszukujemy plik cmd i robimy jego kopię
 12. Zmieniamy nazwę kopii cmd na sethc
 13. Zamykamy wszystkie okna i Kończymy pracę z narzędziem do diagnozy
 14. Komputer powinien się zrestartować
 15. Kiedy powita nas ekran logowania wciskamy SHIFT pięć razy
 16. Zamiast komunikatu pojawi się okno konsoli
 17. Wykonujemy kilka komend w celu resetu hasła
 18. Logujemy się na użytkownika
 19. Przywracamy oryginalny plik sethc
Facebooktwittergoogle_plusreddit

Osobne ustawienia PHP-FPM dla każdej strony serwowanej za pomocą Apache

Zainstaluj wymagane pakiety:

 

Włącz wymagane moduły apacha:

 

Dodaj konfigurację fpm configuration dla wybranej strony (/etc/php5/fpm/pool.d/nazwa.strony.conf)

 

Dodaj poniżą konfigurację do pliku z ustawieniami strony dla apacha:

 

Zrestartuj oba procesy: fpm, apache2

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Windows – Okno poza widokiem ekranu

Podczas używania wielu monitorów bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, w której źle zaprojektowane oprogramowanie wyświetla okno w niedostępnej dla nas przestrzeni ekranu.

Dzięki temu sposobowi uzyskamy dostęp do każdego ukrytego okna:

 

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Windows 7 – Zmiana zagubionego hasła

W przypadku kiedy nie możemy dostać się do własnego konta na komputerze ze systemem Windows 7 istnieje możliwość zmiany zapomnianego hasła (nie jest to jednak ominięcie hasła)

 1. Startujemy komputer z nośnikiem instalacyjnym Windows (DVD/USB)
 2. Wybieramy ‚Naprawa systemu’
 3. Wybieramy ‚wiersz poleceń’
 4. Restartujemy komputer
 5. Gdy wyświetli się okno logowania z miejscem na prowadzenie hasła wciskamy pięć (5) razy SHIFT co spowoduje wyświetlenie się wiersza poleceń
 6. Możemy teraz zalogować się na naszego użytkownika z nowym hasłem
Facebooktwittergoogle_plusreddit