Proxmox korzystanie z zewnętrznego serwera SMTP

Proxmox zbudowany jest na Debian-ie, do wysyłki wykorzystuje postfix-a.

Przygotujmy podstawowe parametry, załóżmy, że korzystamy z SMTP poprzez TLS na porcie 587.

# sprawdzmy czy posiadamy taki plik, liczymy na odpowiedź: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt: PEM certificate
file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt 

apt-get install libsasl2-modules

nano /etc/postfix/sasl_passwd

[smtp.server.mail]:587    konto@email.serwer:HASŁO

# zapisujemy i wychodzimy
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
postmap /etc/postfix/sasl_passwd

Po stronie postfixa zmieniamy konfigurację, na poniższą (domyślnie Proxmox7.2-4, relayhost jest pusty, pozostałych linii nie ma w ogóle, jeżeli jakieś się dublują należy zadbać o to by nie dublowały się.

# nano /etc/postfix/main.cf

relayhost = [smtp.server.mail]:587
smtp_use_tls = yes
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

# zapisujemy zmiany i restart
systemctl restart postfix.service

Teraz możemy przetestować zmiany

# za pomocą postfixa
echo "Test mail z postfixa" | mail -s "Test Postfix" mail@odbiorczy
# za pomocą funkcji wykorzystywanej przez proxmoxa (na mail roota)
echo "Test mail z proxmoxa" | /usr/bin/pvemailforward

Bonus – możemy zmienić nagłówek nadawcy z typowego root na coś ładniejszego, do tego celu wykorzystamy moduł pcre

apt-get install postfix-pcre

nano /etc/postfix/smtp_header_checks
/^From:.*/ REPLACE From: nazwa_nadawcy <nazwa_hosta@serwer_email>

nano /etc/postfix/main.cf
smtp_header_checks = pcre:/etc/postfix/smtp_header_checks

systemctl restart postfix.service

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*