Nagios – Instalacja na Debian 9

Jeżeli potrzebujesz oprogramowania do monitorowania sieci, wspaniałym rozwiązaniem jest Nagios, poniżej krok po kroku jak go zainstalować:

1.Instalacja Apache2 + PHP (Pomiń, jeżeli już posiadasz):

2.Instalacja Nagios core:

3.Instalacja Nagios Plugins (potrzebne, nie ignoruj !)

4.Włączanie SSL dla Nagios-a (i nie tylko)

 

 

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Osobne ustawienia PHP-FPM dla każdej strony serwowanej za pomocą Apache

Zainstaluj wymagane pakiety:

 

Włącz wymagane moduły apacha:

 

Dodaj konfigurację fpm configuration dla wybranej strony (/etc/php5/fpm/pool.d/nazwa.strony.conf)

 

Dodaj poniżą konfigurację do pliku z ustawieniami strony dla apacha:

 

Zrestartuj oba procesy: fpm, apache2Facebooktwittergoogle_plusreddit

Let’s Encrypt – Błąd podczas używania starej wersji klienta

Używanie starego klienta do odnawiania certyfikatów czasami kończy się poniższym błędem (lub podobnym):

Wynika to prawdopodobnie z dwóch rzeczy:

  1. Let’s Encrypt wymusiło limity na ilości zgłoszeń oraz domen w zgłoszeniu
  2. oficjalny klient letsencrypt został zastąpiony certbot-em i został przeportowany na różne dystrybucje do repozytoriów

Jeżeli korzystanie z Debian-a 8 i apache, oto rekomendowany sposób odnawiania certyfikatów:

Rekomendowane sposoby dla innych konfiguracji znajdują sie na https://certbot.eff.org/Facebooktwittergoogle_plusreddit

GoGS wraz z Apachem

Musimy uruchomić odpowiednie moduły proxy dla apache:

Przykładowy plik konfiguracyjny vhosta apache2:

Upewnijmy się, że gogs jest uruchomiony i zrestartujmy apache

 

Zainstalujmy gogs jako usług i uruchommy ją:

 Facebooktwittergoogle_plusreddit

Let’s encrypt – Zielona ‚kłódka’ dla naszej strony www czyli darmowy certyfikat SSL

Let’s encrypt to inicjatywa, której celem jest stworzenie platformy pozwalającej na wystawianie poprawnych certyfikatów, dzięki, którym nasza strona może oferować szyfrowane połączenie SSL, a przy tym certyfikat wystawiającego jest certyfikatem zaufanym przez co nie grozi nam i odwiedzającym naszą stronę komunikat o niezaufanym certyfikacje (jak ma to miejsce w przypadku generowania certyfikatu podpisanego przez samego siebie)

Na wstępie zaznaczę, że wpis ukierunkowany jest jako kontynuacja wpisu: Apache Część 2: Włącz SSL dlatego jeżeli interesuje Ciebie uruchomienie SSL na swoim serwerze Apache zachęcam do przeczytania poprzedniego wpisu.

Na dzień 18.03.2016 letsencrypt pozwala na automatyzację instalacji certyfikatów na platformie debian/ubuntu z serwerem Apache2, dla pozostałych platform czynność instalacji wymaga konfiguracji ręcznej.

Przygotowanie

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie clienta git, jeżeli takowego nie posiadamy:

Kolejnym krokiem jest pobranie najnowszego klienta letsencrypt, którzy przeprowadzi nas przez proces generowania i podpisywania kluczy:

W przyszłości możemy aktualizować klienta letsencrypt poprzez komendę ‚pull’:

Podczas aktualizacji może pojawić się komunikat o tym, iż zmodyfikowaliśmy naszą wersję aplikacji, ale jest na to bardzo łatwy fix:

 

Do dzieła!

Metoda 1: Automatyczna konfiguracja Apache2 + Debian/Ubuntu

 

Metoda 2: Otrzymanie certyfikatów dla dowolnego serwera www (moduł webroot)

 

Metoda 3: Otrzymanie certyfikatów korzystając z wbudowanego serwera www (moduł standalone)

 

Jeżeli korzystaliśmy z modułu ‚apache’ wszystko powinno już działać, w innym wypadku należy ręcznie dodać certyfikaty do plików konfiguracyjnych.

Certyfikaty zapisywane są w: /etc/letsencrypt/archive jednak najwygodniej korzystać z linków utworzonych w: /etc/letsencrypt/live/

 

Odświeżanie certyfikatów!?

Jako, że stan dzisiejszy (18.03.2016), certyfikaty wystawiane przez Let’s Encrypt mają termin ważności 90 dni. Odświeżenie certyfikatów czyli defacto wygenerowanie nowych można wykonać ręcznie. Można też poprzez skrypt zaproponowany przez samych twórców letsencrypt.

Na wstępie warto przeprowadzić tzw. próbne uruchomienie (en. ‚dry run’):

Jeżeli próbne uruchomienie przejdzie pomyślnie, możemy bez obaw uruchomić aplikację bez –dry-run:

 

Komenda ‚renew’ korzysta z ostatnio ustawień dla poszczególnych domen, dlatego jeżeli zechcemy np. zmienić wielkość klucza RSA podczas generowania go możemy użyć komendy:

 

Aplikacja podczas odnawiania certyfikatów sprawdza czy dane certyfikaty są ważne, jeżeli tak nie odnawia ich bez potrzebny, zachowanie to można ominąć poprzez parametr ‚--force-renew':

 

Automatyzacja odświeżania certyfikatów 🙂

Jest to kopia skryptu ze strony https://letsencrypt.org

Dodajmy jeszcze wykonywanie skryptu do cron-a, tak by nie zapomnieć o naszych certyfikatach

Uzyskany przez to próbe odnowienia certyfikatów co godzinę.

 

Oczywiście możemy pominąć skrypt i dodać wpis do cron-a bezpośrednio bez logowania z wymuszeniem podpisania certyfikatu:

W ten sposób każdego pierwszego dnia miesiąc wygeneruj się nowy certyfikat dla naszych stron, a biorąc pod uwagę fakt, iż mają one ważność 90 dni, mamy teoretycznie max 3 próby, aby przed ich wygaśnięciem je odnowić.

 

Odwołanie certyfikatu:

 

Aktualizacja 11/06/2016:

Aby zaktualizować klienta letsencrypt należy w katalogu aplikacji uruchomić gita

Może się zdarzyć, że podczas że git będzie usilnie twierdził, że nasza wersja jest zmodyfikowana i bez commitu nie zrobić komendy pull, lekarstwem jest wyresetowanie git repo:

 

Aktualizacja 03/09/2017

letsencrypt zmieniło nazwę na certbotFacebooktwittergoogle_plusreddit

Linux – Apache Część 4: Bazadanych MySQL i MariaDB

MariaDB i MySQL są kompatybilne względem siebie, decyzja, którą zainstalować spoczywa na administratorze system.

Instalacja MariaDB:

 

Instalacja MySQL:

 

Oczywiście zawsze możesz wrócić do kroków poprzednich:

Linux – Apache Część 1: Instalacja i konfiguracja

Linux – Apache Część 2: Włącz SSL

Linux – Apache Część 3: PHP

Serwer powinien być już gotowy to korzystania 🙂

 Facebooktwittergoogle_plusreddit

Linux – Apache Część 3: PHP

Włączenie PHP dla serwera Apache jest trywialne.

Sprawdźmy czy PHP faktycznie działa:

Wyświetlmy stronę info.php by potwierdzić, że php działa pod kontrolą apacha 🙂

 

Oczywiście zawsze możesz wrócić do kroków poprzednich:

Linux – Apache Część 1: Instalacja i konfiguracja

Linux – Apache Część 2: Włącz SSLFacebooktwittergoogle_plusreddit

Linux – Apache Część 2: Włącz SSL

Istnieje wiele powodów dla, których chcielibyśmy uruchomiś ssl dla naszego http i uzyskać https.

Wpis ten dotyczy konfiguracji SSL dla już działającego serwera www. Jeżeli jeszcze nie uruchomiłeś swojego Apacha, skorzystaj z tego wpisu: Instalacja i konfiguracja Apache 2

Zaczynajmny:

Oczywiście zawsze możesz wrócić do kroków poprzednich:

Linux – Apache Część 1: Instalacja i konfiguracja

Możesz pominać ten krok i przejść naprzód:

Linux – Apache Część 3: PHP

Linux – Apache Część 4: Bazadanych MySQL i MariaDBFacebooktwittergoogle_plusreddit

Linux – Apache Część 1: Instalacja i konfiguracja

Własny serwer www przydaje się w budowaniu web-aplikacji, korzystaniu w sieci lokalnej jak i w internecie.

Oto prosty przepis na start:

Ta konfiguracja jest wystarczająca dla zastosowań w sieci lokalnej

Jeżeli serwer będzie używany na zewnątrz sieci lokalnej warto podjąć następujące kroki:

Pozostałe części:

Linux – Apache Część 2: Włącz SSL

Linux – Apache Część 3: PHP

Linux – Apache Część 4: Bazadanych MySQL i MariaDBFacebooktwittergoogle_plusreddit