Instalacja PHP 7.x na Debianie 8.x

Nie zawsze możemy zaktualizować system, co wtedy ? Aktualizacje bezpieczeństwa wychodzą, aż system nie przestanie otrzymywać wsparcie (kres życia – End of Life). W teorii pięknie, w praktyce inne aplikacje mogą wymagać wyższych wersji. W przypadku aplikacji pisanych z myślą o php7.x tak właśnie jest.

Na szczęście osoba odpowiedzialna za pakiety dla Debiana była na tyle miła i wypuszcza aktualizację dla starszych systemów.

Poniżej instrukcja jak zainstalować nowe repozytoria i zaktualizować php5-fpm do wersji 7.

apt install ca-certificates apt-transport-https

wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | sudo apt-key add -

sudo echo "deb https://packages.sury.org/php/ jessie main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

sudo apt update

Teraz możemy doinstalować interesującą nas wersję, na chwilę obecną są to 7, 7.1, 7.2 oraz 7.3

apt install php7.3 php7.3-gd php7.3-curl php7.3-xml php7.3-mysql php7.3-common php7.3-fpm php7.3-bcmath
a2enconf php7.3-fpm

W celu szybkiej migracji możemy przenieść starą konfigurację z php5-fpm i wyedytować nazwy plików .sock tak by nie kolidowały ze starymi

cp /etc/php5/pfm/pool.d/* /etc/php/7.3/fpm/pool.d/*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*