Osobne ustawienia PHP-FPM dla każdej strony serwowanej za pomocą Apache

Zainstaluj wymagane pakiety:

 

Włącz wymagane moduły apacha:

 

Dodaj konfigurację fpm configuration dla wybranej strony (/etc/php5/fpm/pool.d/nazwa.strony.conf)

 

Dodaj poniżą konfigurację do pliku z ustawieniami strony dla apacha:

 

Zrestartuj oba procesy: fpm, apache2

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Linux – Monitorowanie funkcji sendmail (php)

Często zdarzyć się może, że serwer pod naszą kontrolą wysyła spam (zainfekowana strona, złośliwy plik php, zły plugin do strony).
W bardzo łatwy sposób możemy wychwycić to zachowanie tworząc tzw. ‚wrapper’ dla polecenie sendmail, z którego korzysta bardzo dużo skryptów PHP.

1. Tworzymy plik /usr/local/bin/phpsendmail:

Oczywiście należy dostosować skrypt do lokalizacji sendmaila:

Jeżeli lokalizacja jest inna niż /usr/sbin/sendmail należy go zmienić w skrypcie

Ustawiamy uprawnienia na nasz skrypt:

2.  Następnie edytujemy plik php.ini

Jeżeli używamy PHP jako CGI lub suPHP, należy także edytować plik: /etc/php5/cgi/php.ini

Resetujemy usługę:

3. Przetestujmy nasz wrapper

Utwórz plik mailtest.php w katalogu ze stroną np. /var/www/example.com/public_html

Otwórzmy stronę w przeglądarce

Sprawdzmy czy plik logu zapisał zdarzenie

 

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Linux – Apache Część 4: Bazadanych MySQL i MariaDB

MariaDB i MySQL są kompatybilne względem siebie, decyzja, którą zainstalować spoczywa na administratorze system.

Instalacja MariaDB:

 

Instalacja MySQL:

 

Oczywiście zawsze możesz wrócić do kroków poprzednich:

Linux – Apache Część 1: Instalacja i konfiguracja

Linux – Apache Część 2: Włącz SSL

Linux – Apache Część 3: PHP

Serwer powinien być już gotowy to korzystania 🙂

 

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Linux – Apache Część 3: PHP

Włączenie PHP dla serwera Apache jest trywialne.

Sprawdźmy czy PHP faktycznie działa:

Wyświetlmy stronę info.php by potwierdzić, że php działa pod kontrolą apacha 🙂

 

Oczywiście zawsze możesz wrócić do kroków poprzednich:

Linux – Apache Część 1: Instalacja i konfiguracja

Linux – Apache Część 2: Włącz SSL

Facebooktwittergoogle_plusreddit