Osobne ustawienia PHP-FPM dla każdej strony serwowanej za pomocą Apache

Zainstaluj wymagane pakiety:

apt-get install libapache2-mod-fastcgi php5-fpm

 

Włącz wymagane moduły apacha:

a2enmod actions alias fastcgi

 

Dodaj konfigurację fpm configuration dla wybranej strony (/etc/php5/fpm/pool.d/nazwa.strony.conf)

[nazwa.strony]

user = użytkownik_strony
group = grupa_strony

listen = /var/run/php5-fpm_nazwa.strony.sock

listen.owner = www-data
listen.group = www-data
;listen.mode = 0660
pm = dynamic

pm.max_children = 5
pm.start_servers = 2
pm.min_spare_servers = 1
pm.max_spare_servers = 3
;chroot =
chdir = /

 

Dodaj poniżą konfigurację do pliku z ustawieniami strony dla apacha:

<IfModule mod_fastcgi.c>
    AddType application/x-httpd-fastphp5 .php
    Action application/x-httpd-fastphp5 /php5-fcgi
    Alias /php5-fcgi /usr/lib/cgi-bin/php5-fcgi_nazwa.strony
    FastCgiExternalServer /usr/lib/cgi-bin/php5-fcgi_nazwa.strony -socket /var/run/php5-fpm_nazwa.strony.sock -pass-header Authorization
</IfModule>

 

Zrestartuj oba procesy: fpm, apache2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*