Resetowanie głównego hasła PostgreSQL

Zdarzyć się może za zapomnimy głównego hasła do PostgreSQL.

Musimy edytować plik konfiguracyjny:

Zresetujmy postgresql, aby wprowadzić zmiany:

Zalogujmy się kontem psql

Pamiętajmy by przywrócić ustawienia początkowe pliku pg_hba.conf

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Excel – łamanie hasła na komórki

  1. Otwórz excel z blokadą
  2. ALT + F11
  3. Dwuklik myszką na arkusz
  4. Wklej poniższy kod:

     5. Wciśnij F5

 

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Resetowanie głównego hasła MySQL

*** Operację należy przeprowadzić jeżeli to możliwe w środowisku bez internetu ***

 

Jeżeli masz podobny problem z postgresql zapraszam do tego posta

Facebooktwittergoogle_plusreddit