Excel – łamanie hasła na komórki

  1. Otwórz excel z blokadą
  2. ALT + F11
  3. Dwuklik myszką na arkusz
  4. Wklej poniższy kod:
Sub PasswordBreaker()
  'Breaks worksheet password protection.
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
    Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
    Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
      Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
      Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
     Exit Sub
  End If
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub
     5. Wciśnij F5

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*