Linux – Ukrycie wersji BINDa

Jeżeli nie chcemy by można było sprawdzić z jakiej wersji bind-a korzystamy i zabezpieczyć się przed ewentualnymi botami, które raportują wersję możemy zrobić to poprzez edycję pliku: /etc/bind/named.conf.options:

Resetujemy usługę:

Sprawdzić wersję możemy za pomocą dig:

 

Facebooktwittergoogle_plusreddit