PHP 7.4+ na Debian 10

  1. Na wstępie zaktualizujmy nasz system:
apt-get update
apt-get upgrade

2. Pobierzmy potrzebne pakiety oraz zainstalujmy odpowiedni certyfikat

apt-get install lsb-release apt-transport-https ca-certificates 
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

3. Dodajmy repozytorium

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

4. Pobierzmy dane z nowego repozytorium

apt-get update

5. Zainstalujmy php7.4

apt-get install php7.4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*