Konfiguracja VPN poprzez PPTP

W przeszłości pojawił sie post Własny serwer VPN (OpenVPN), który daje nam wyższy poziom bezpieczeństwa niż PPTP może nam zaoferować.

Po co w takim razie stosować PPTP? Ponieważ, jest on szybszy i zużywa mniej zasobów (procesor) niż OpenVPN. Dzięki temu możesz zadecydować, które rozwiązanie spełni twoje oczekiwania w danej sytuacji. Dodatkowym atutem PPTP jest to że wiele urządzeń/systemów wspiera go natywnie.

 

Instalacja:

apt-get install pptpd
#edycja /etc/pptpd.conf
localip 10.0.0.1
remoteip 10.0.0.100-200

#edycja /etc/ppp/chap-secrets
# client   server  secret   IP address
client1   pptpd   password123 *
client2   pptpd   password2  *

#edycja /etc/ppp/pptpd-options
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4

zrestartujmy usługę:

service pptpd restart

sprzewdźmy czy pptp nasługuje na porcie 1723:

netstat -alpn | grep :1723

ustawmy parametry związane z siecią:

#edycja /etc/sysctl.conf 
net.ipv4.ip_forward = 1

w konsoli:

sysctl -p
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE && iptables-save

# jeżeli chcesz wyłączyć izolację klientów:
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface ppp0 -j MASQUERADE
iptables -I INPUT -s 10.0.0.0/8 -i ppp0 -j ACCEPT
iptables --append FORWARD --in-interface eth0 -j ACCEPT

To wszytko po stronie serwera.

 

Konfiguracja klienta:

apt-get install pptp
# dodaj wymagany moduł kernela
modprobe ppp_mppe

Stwórzmy plik konfiguracyjny:

touch /etc/ppp/peers/pptpserver
#edycja /etc/ppp/peers/pptpserver
pty "pptp server_ip_address --nolaunchpppd"
name client1
password password123
remotename PPTP
require-mppe-128

Możemy nawiązać połączenie z serwerem ( używając nazwy pliku konfiguracyjnego – pptpserver):

pppd call pptpserver
ip route add 10.0.0.0/8 dev ppp0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*