Pure-FTPd zarządzanie użytkownikami

Dodawanie konta ftp, które będzie korzystać z konkretnego użytkownika systemu:

 

Zmiana hasła konta ftp:

 

Usuwanie konta ftp:

 

Pamiętaj, aby po każdej komendzie modyfikującej konta ftp wygenerować plik z tymi danymi:

 

 

Facebooktwittergoogle_plusreddit