Linux – najprostszy benchmark nośnika

#Zapis:
time dd if=/dev/zero of=/$drive/test.zero bs=1024 count=1000000
#Odczyt:
time dd of=/dev/zero if=/$drive/test.zero bs=1024 count=1000000
hdparm –t /dev/$drive

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*