dovecot-managesieved Filtrowanie poczty + RoundCube

Chcecie mieć możliwość tworzenia filtrów? przenoszenia maili między folderami ?

apt-get install dovecot-managesieved
nano /etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf
# odkomentować postmaster_address i ustawić na własny np
lda_mailbox_autocreate = yes
lda_mailbox_autosubscribe = yes
protocol lda {
 # Space separated list of plugins to load (default is global mail_plugins).
 mail_plugins = $mail_plugins sieve
}

nano /etc/dovecot/conf.d/20-managesieve.conf
# odkomentować i odpisać
protocols = $protocols sieve
service managesieve-login {
 inet_listener sieve {
  port = 4190
  address =localhost
 }
# zostawic zakomentować odkomentować zamknięcie nawiasu
}

# aby debugować maile można w protocol sieve { dodać:
mail_debug=yes

nano /etc/dovecot/conf.d/90-sieve.conf
# należy zmienić dla pluginu sieve katalogi na:
sieve = file:%h/sieve;active=%h/.dovecot.sieve
sieve_before = /etc/dovecot/sieve/before.sieve

# Uwaga nie należy jeszcze restartować dovecot-a, nie skonczyliśmy
mkdir /etc/dovecot/sieve
edit /etc/dovecot/sieve/before.sieve

require [ "fileinto", "mailbox" ];

if header :contains "X-Spam-Flag" "YES"
{
  fileinto :create "INBOX.Junk";
  stop;
}

cd /etc/dovecot/sieve
sievec before.sieve

# teraz możemy zrestartować
service dovecot restart

Teraz czas na RoundCuba

edit {lokalizacja roundcuba}/config/config.inc.php
# Do $config['plugins'] dodajemy 'managesieve'
# jeżeli nie korzystamy z innych pluginów (dziwne) to powinno to wyglądać tak: 
$config['plugins'] = array('managesieve');
cp {lokalizacja roundcuba}/plugins/managesieve/config.inc.php.dist 
{lokalizacja roundcuba}/plugins/managesieve/config.inc.php
edit {lokalizacja roundcuba}/plugins/managesieve/config.inc.php
# przy naszej konfiuracji parametry to
$config['managesieve_port'] = null;
$config['managesieve_host'] = 'localhost';

W ten sposób w RoundCubie będziemy posiadać we właściwościach ustawienie Filtrowania. Jeżeli wszystko poszło dobrze maile będa wędrować do katalogów zgodnie z filtrami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*