Linux – Szyfrowania plików

Chcielibyście stworzyć zaszyfrowane archiwum z backupem ?

Nic prostrzego!

*** Założeniem wielu programów w Linux-ie jest „jedna zadanie – jeden program”. ***

Tworzenie zaszyfrowanego archiwum:

Rozpakowanie zaszyfrowanego archiwum:

 

Dzięki temu zastosowaniu zmiennymi są tutaj „hasło” oraz rodzaj szyfrowania, który można dowolnie zmieniać dzięki bogatemu wyboru z biblioteki openssl.

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Linux – Usuwanie oprogramowanie spoza repozytoriów

Zdarzyć się może, że oprogramowanie, które chcemy zainstalować nie znajduje się w postaci repozytoriów, a instalacja odbywa się poprzez kompilację lub instalację paczek.

Oto kilka metod jak usunąć takowe oprogramowanie, kiedy przyjdzie na to pora.

Metoda 1:

Metoda 2:

Ta metoda jest bardziej czasochłonna i wymaga PRZED instalacją pakietu na przygotowanie się. Metoda idealna dla szybkich tymczasowych instalacji testowych.

Metoda 3:

 

Facebooktwittergoogle_plusreddit