Linux – Apache Część 1: Instalacja i konfiguracja

Własny serwer www przydaje się w budowaniu web-aplikacji, korzystaniu w sieci lokalnej jak i w internecie.

Oto prosty przepis na start:

#ustawmy odpowiedni hostname
hostnamectl set-hostname nasz_hostname

vim /etc/hosts
#dopiszmy dane do pliku
ip.adres hostname.domain hostname

apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils

#wyłączmy stronę domyślną
a2dissite 000-default.conf

#stwórzmy własny profil vhost
vim /etc/apache2/sites-available/example.com.conf
<VirtualHost *:80> 
   ServerAdmin webmaster@example.com
   ServerName example.com
   ServerAlias www.example.com
   DocumentRoot /var/www/example.com/public_html/
   ErrorLog /var/www/example.com/logs/error.log 
   CustomLog /var/www/example.com/logs/access.log combined
</VirtualHost>

mkdir -p /var/www/example.net/public_html
mkdir /var/www/example.net/logs
a2ensite example.com.conf
service apache2 reload

Ta konfiguracja jest wystarczająca dla zastosowań w sieci lokalnej

Jeżeli serwer będzie używany na zewnątrz sieci lokalnej warto podjąć następujące kroki:

vim /etc/apache2/conf-enabled/security.conf
#wyłącz sygnatury serwera
ServerSignature Off
ServerTokens Prod
vim /etc/apache2/apache2.conf
#wyłączmy listowanie plików i podążanie za symlinkami
<Directory /var/www/>
    #Options Indexes FollowSymLinks
    Options -Indexes
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
#dodajmy moduł bezpieczeństwa
apt-get install libapache2-modsecurity
/etc/init.d/apache2 restart

#pamiętajmy, że to dopiero początek, a sam moduł należy osobno skonfigurować.

Pozostałe części:

Linux – Apache Część 2: Włącz SSL

Linux – Apache Część 3: PHP

Linux – Apache Część 4: Bazadanych MySQL i MariaDB

1 myśl na “Linux – Apache Część 1: Instalacja i konfiguracja”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*