Git – Błąd „repository corruption”

Czasami, kiedy pracujemy na dużych projektach możemy natknąć się na błąd związany z korupcją repozytorium. Nie zawsze chodzi tutaj o zepsusie/utratę repozytorium. Czasami jest to błąd spowodowany niemożliwością wykonania czynności zaplanowanych przez git-a z powodu zbyt dużego repozytorium i zbyt krótkiego czasu na wykonanie go. Jest to z reguły spowodowane błędną konfiguracją parametrów ‚windowsMemory’ i […]

Czytaj więcej

Let’s Encrypt – Błąd podczas używania starej wersji klienta

Używanie starego klienta do odnawiania certyfikatów czasami kończy się poniższym błędem (lub podobnym):

Wynika to prawdopodobnie z dwóch rzeczy: Let’s Encrypt wymusiło limity na ilości zgłoszeń oraz domen w zgłoszeniu oficjalny klient letsencrypt został zastąpiony certbot-em i został przeportowany na różne dystrybucje do repozytoriów Jeżeli korzystanie z Debian-a 8 i apache, oto rekomendowany sposób […]

Czytaj więcej