Git – Błąd „repository corruption”

Czasami, kiedy pracujemy na dużych projektach możemy natknąć się na błąd związany z korupcją repozytorium. Nie zawsze chodzi tutaj o zepsusie/utratę repozytorium. Czasami jest to błąd spowodowany niemożliwością wykonania czynności zaplanowanych przez git-a z powodu zbyt dużego repozytorium i zbyt krótkiego czasu na wykonanie go. Jest to z reguły spowodowane błędną konfiguracją parametrów ‚windowsMemory’ i ‚SizeLimit’.

Ten błąd może wyglądać tak:

Aby upewnić się, że faktycznie nie mamy do czynienia z prawdziwym uszkodzeniem repozytorium możemy użyć fsck

Aby rozwiązać ten problem należy ustawić git-a za pomocą tych komend:

 

Rozwiązanie dla GitLab:

Pierwszy raz na problem ten natrafiłem w środowisku GitLab-a korzystając z dużego prywatnego repozytorium, a powyższe komendy nie zadziałają w tym środowisku ponieważ GitLab korzysta z plików .rb, aby tworzyć pliki konfiguracyjne, dlatego należy:

A następnie: gitlab-ctl reconfigure

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Let’s Encrypt – Błąd podczas używania starej wersji klienta

Używanie starego klienta do odnawiania certyfikatów czasami kończy się poniższym błędem (lub podobnym):

Wynika to prawdopodobnie z dwóch rzeczy:

  1. Let’s Encrypt wymusiło limity na ilości zgłoszeń oraz domen w zgłoszeniu
  2. oficjalny klient letsencrypt został zastąpiony certbot-em i został przeportowany na różne dystrybucje do repozytoriów

Jeżeli korzystanie z Debian-a 8 i apache, oto rekomendowany sposób odnawiania certyfikatów:

Rekomendowane sposoby dla innych konfiguracji znajdują sie na https://certbot.eff.org/

Facebooktwittergoogle_plusreddit