Osobne ustawienia PHP-FPM dla każdej strony serwowanej za pomocą Apache

Zainstaluj wymagane pakiety:

 

Włącz wymagane moduły apacha:

 

Dodaj konfigurację fpm configuration dla wybranej strony (/etc/php5/fpm/pool.d/nazwa.strony.conf)

 

Dodaj poniżą konfigurację do pliku z ustawieniami strony dla apacha:

 

Zrestartuj oba procesy: fpm, apache2

Facebooktwittergoogle_plusreddit

Jak zwiększyć limit wielkości załącznika w Outlooku

  1. Wciśnij Windows-R (na klawiaturze)
  2. Wpisz „regedit” w oknie Uruchom
  3. Zatwierdź „OK”
  4. Odnajdź odpowiedni klucz zgodny z posiadaną wersją Outlooka
  5. Jeżeli widzisz klucz o nazwie MaximumAttachmentSize kliknij go podwójnie, jeżeli nie utwórz go jako nowy klucz typu DWORD
  6. Jako wartość klucza wpisz wielkość limitu wyrażoną KB: (dla 25 MB ustaw limit „25600”)
  7. Wartość domyślna jaką ustawił tutaj Microsoft to is 20 MB or „20480” (nawet jeżeli klucz nie istniał wcześniej).
Facebooktwittergoogle_plusreddit