GIFy wysokiej jakości z filmiku

Aby gif był wysokiej jakości powinniśmy wygenerować paletę kolorów, które występują na filmiku dlatego nagranie, które zamieniamy powinno być jednolite bez zmieniających się mocno scen.

ffmpeg -y -ss 30 -t 3 -i filmik.avi -vf fps=10,scale=320:-1:flags=lanczos,palettegen palette.png

-ss = punkt startowy w sekundach, -t = czas w sekundach fps=10 klatki na sekunda, scale=320:-1 = rozdzielczości (320x na tyle ile trzeba)

ffmpeg -ss 30 -t 3 -i filmik.avi -i palette.png -filter_complex "fps=10,scale=320:-1:flags=lanczos[x];[x][1:v]paletteuse" super.gif

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*